Monthly Archives: December 2013

Vägar

Nya vägar skapas och gör stora sår i naturen. Skogar avverkas och berg sprängs bort. För djuren och växterna är...